Środa, 14 października 2015 r. Imieniny Alana, Kaliksta, Fortunaty

Baner powitalny

Szukaj w serwisie

Aktualności

Uwaga niepełnosprawni!
Mija termin składania wniosków na „ASA” - MODUŁ I

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2015r. upływa ostateczny termin składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie programu "Aktywny samorząd" - moduł I.

Osoby zainteresowane gorąco zachęcamy do udziału w programie!

19.08.2015


Informator dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Płockim

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ. U. z 2005 r. nr 180, poz.1493 z późn. zm.) do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dlatego też w imieniu Powiatu Płockiego zadanie to będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - ul. Bielska 59, 09-400 Płock; tel. 24 267-68-28; e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl; adres strony internetowej: www.pcpr.plock.pl.

Program realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2015r. dla 9 osób. Spotkania będą odbywały się na terenie gminy Gąbin, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Stary Rynek 14, 09 530 Gąbin.

Podstawowym celem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy.

Cel główny ukierunkowany jest na rozpoznanie i zmianę zachowań, postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegółowe cele programu:

14.07.2015


Plakat - pomoc dla niepełnosprawnych uczniów i studentów - pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Plakat - pomoc dla niepełnosprawnych uczniów i studentów - pilotażowy program „Aktywny samorząd” - wersja tekstowa (DOC - 13 KB)

11.06.2014


Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych z powiatu płockiego

W sobotę 30.05.2015 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku odbył się Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu płockiego, zorganizowany z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Radna Powiatu Płockiego i Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych - Pani Ewa Kowalak, Zawodowe Rodziny Zastępcze z dziećmi oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Więcej informacji o Pikniku Integracyjnym dla Rodzin Zastępczych z powiatu płockiego oraz zdjęcia.

03.06.2015


Uwaga studenci !!!
Zmiana terminu składania wniosków na „ASA”

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do kosztów nauki w ramach programu "Aktywny samorząd" - moduł II.

Wnioski na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 będą przyjmowane w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2015 roku.

02.06.2015


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

14 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który jest obchodzony 30 maja.

Więcej informacji o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

15.05.2015


Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

24 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się spotkanie Starosty Płockiego - Mariusza Bieńka z członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji o spotkaniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zdjęcia na stronie Powiatu Płockiego.

27.03.2015


Spotkanie seminaryjne w ramach specjalistycznego doradztwa

W dniu 11 marca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się spotkanie w ramach Projektu "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", będące realizacją specjalistycznego wsparcia doradczego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu. Organizatorem spotkania było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o spotkaniu seminaryjnym w ramach specjalistycznego doradztwa oraz zdjęcia

13.03.2015


Zmiany przepisów dotyczące kart parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1446), informujemy iż obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 czerwca 2015 r. Natomiast nowe karty parkingowe będą obowiązywały od 01.07.2015 r.

Organem wydającym kartę parkingową będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Wolskiego 4 , 09-400 w Płocku. pok. 1-7 (budynek parterowy).

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 24 364-02-54, 24 364-02-58, 24 364-02-59.

OBSŁUGA INTERESANTÓW: pok. nr 7
poniedziałek - środa w godz. 8:15 - 15:00
czwartek w godz. 10:15 - 17:00
piątek w godz. 8:45 - 15:00

26.06.2014


Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego

Wszystkie domy świadczą zgodnie z poziomem obowiązujących standardów usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, a zakres i formy świadczonych usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców.

Domy powiatu płockiego mają szczególnie bogatą ofertę w zakresie usług wspomagających. Wysoki poziom zajęć terapeutycznych ma swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych nagrodach, wyróżnieniach itp. Na uwagę zasługują osiągnięcia sportowe i artystyczne mieszkańców domów oraz organizowane w placówkach cykliczne imprezy kulturalno-sportowe z udziałem środowiska lokalnego.

Informacja o wolnych miejscach w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego (PDF - 2,15 MB)

29.08.2014


Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***