Sobota, 25 czerwca 2016 r. Imieniny Łucji, Wilhelma, Albrechta

Baner powitalny

Szukaj w serwisie

Aktualności

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

31 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Więcej informacji o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

01.06.2016


500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

1. Dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Dodatek wychowawczy przyznaje się:

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego składać należy w terminie od 1 kwietnia 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania - wzór wniosku do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, w wieku do ukończenia 18 roku życia. Dodatek do zryczałtowanej kwoty przyznaje się:

Wniosek o przyznanie dodatku do zryczałtowanej kwoty składać należy w terminie od 1 kwietnia 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania - wzór wniosku do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Baner 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Więcej informacji o 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej.

08.03.2016


„Świąteczne paczki” dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wsparło inicjatywę przygotowania świątecznych paczek wypełnionych zabawkami i słodyczami dla podopiecznych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu płockiego, zorganizowaną przez Panią Natalię Brodecką i Panią Monikę Sikorską. Świąteczne paczki trafiły do najmłodszych wychowanków rodzin zastępczych, których opiekunowie nie zawsze mogą sobie pozwolić na kupno prezentów.

Więcej informacji o „Świątecznych paczkach” dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych.

22.12.2015


Dzień pracownika socjalnego

23 listopada Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski oraz Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska wspólnie podziękowali za pełną poświęceń pracę i złożyli najlepsze życzenia pracownikom socjalnym.

Informacja o Dniu Pracownika Socjalnego na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

24.11.2015


Szkolenie dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

10.11.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się szkolenie organizowane przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” w Krakowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Tematyka szkolenia dotyczyła konstruowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydawania zezwoleń i kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu powiatu płockiego, a także z Sannik i Raciąża. Szkolenie poprowadziła Pani Agnieszka Okła-Barwicka z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”.

Uczestnicy szkolenia bardzo pozytywnie ocenili wiedzę merytoryczną przekazaną podczas prowadzonych zajęć oraz profesjonalizm osoby szkolącej poparty doświadczeniem. Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób rzetelny, sprawny, z pełnym zaangażowaniem. Szczególną wartość stanowiły materiały edukacyjne udostępnione uczestnikom szkolenia.

12.11.2015


Informator dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Płockim

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ. U. z 2005 r. nr 180, poz.1493 z późn. zm.) do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dlatego też w imieniu Powiatu Płockiego zadanie to będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - ul. Bielska 59, 09-400 Płock; tel. 24 267-68-28; e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl; adres strony internetowej: www.pcpr.plock.pl.

Program realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2015r. dla 9 osób. Spotkania będą odbywały się na terenie gminy Gąbin, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Stary Rynek 14, 09 530 Gąbin.

Podstawowym celem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy.

Cel główny ukierunkowany jest na rozpoznanie i zmianę zachowań, postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegółowe cele programu:

14.07.2015


Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych z powiatu płockiego

W sobotę 30.05.2015 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku odbył się Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych z terenu powiatu płockiego, zorganizowany z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Radna Powiatu Płockiego i Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych - Pani Ewa Kowalak, Zawodowe Rodziny Zastępcze z dziećmi oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Więcej informacji o Pikniku Integracyjnym dla Rodzin Zastępczych z powiatu płockiego oraz zdjęcia.

03.06.2015


Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

24 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się spotkanie Starosty Płockiego - Mariusza Bieńka z członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji o spotkaniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zdjęcia na stronie Powiatu Płockiego.

27.03.2015


Spotkanie seminaryjne w ramach specjalistycznego doradztwa

W dniu 11 marca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się spotkanie w ramach Projektu "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", będące realizacją specjalistycznego wsparcia doradczego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu. Organizatorem spotkania było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o spotkaniu seminaryjnym w ramach specjalistycznego doradztwa oraz zdjęcia

13.03.2015


Zmiany przepisów dotyczące kart parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1446), informujemy iż obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 czerwca 2015 r. Natomiast nowe karty parkingowe będą obowiązywały od 01.07.2015 r.

Organem wydającym kartę parkingową będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Wolskiego 4 , 09-400 w Płocku. pok. 1-7 (budynek parterowy).

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 24 364-02-54, 24 364-02-58, 24 364-02-59.

OBSŁUGA INTERESANTÓW: pok. nr 7
poniedziałek - środa w godz. 8:15 - 15:00
czwartek w godz. 10:15 - 17:00
piątek w godz. 8:45 - 15:00

26.06.2014


Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego

Wszystkie domy świadczą zgodnie z poziomem obowiązujących standardów usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, a zakres i formy świadczonych usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców.

Domy powiatu płockiego mają szczególnie bogatą ofertę w zakresie usług wspomagających. Wysoki poziom zajęć terapeutycznych ma swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych nagrodach, wyróżnieniach itp. Na uwagę zasługują osiągnięcia sportowe i artystyczne mieszkańców domów oraz organizowane w placówkach cykliczne imprezy kulturalno-sportowe z udziałem środowiska lokalnego.

Informacja o wolnych miejscach w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego (PDF - 2,15 MB)

29.08.2014


Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***