Sobota, 24 marca 2018 r. Imieniny Gabriela, Marka, Gabora

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

„Panel konsultacyjno-doradczy”

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 16 marca 2018 r. odbył się „Panel konsultacyjno-doradczy”, zorganizowany w Hotelu Petropol w Płocku, dla 45 uczestników Projektu z 45 osobami z otoczenia i 30 osób tj. personelu projektu, specjalistów i przedstawicieli instytucji. Celem spotkania była integracja, zwiększanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczestników, orientacja na zdobywanie wiedzy, niepoprzestawanie w rozwijaniu własnych kompetencji i motywowanie do aktywnych poszukiwań różnorodnych form wsparcia z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Więcej informacji o „Panelu konsultacyjno-doradczym”.

20.03.2018


UWAGA STUDENCI !!!
Nabór wniosków na semestr letni w ramach "AKTYWNEGO SAMORZĄDU" rozpoczęty

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu "Aktywny samorząd" - moduł II dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w godzinach od 8.30 do 14.30 lub na pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie:

od dnia 9 MARCA do 30 MARCA 2018 r.

Szczegółowe informacje o realizacji programu w 2018 r. oraz wzory wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Aktywny samorząd”.

12.03.2018


III Bieg Charytatywny „Razem Dla Autyzmu”

Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem Płock w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, planuje zorganizować kampanię informacyjną na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

8 kwietnia 2018 r. na terenie malowniczego Brudzyńskiego Parku Krajobrazowego w Radotkach zorganizowany zostanie III Bieg Charytatywny „Razem Dla Autyzmu”. Uczestnictwo w biegu będzie odpłatne, a środki zebrane w ten sposób przeznaczone zostaną na turnus terapeutyczno - integracyjny. Dla uczestników przygotowane będą liczne atrakcje. Dla najmołodszym uczestników nieodpłatna rywalizacja na dystansie ok. 100m, a dla starszych sportowców - wyzwanie w postaci charytatywnego biegu na odcinku ok. 5 km.

Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga środków finansowych. Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć wkładem finansowym inicjatywę, Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem będzie bardzo wdzięczny za okazaną pomoc.

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 01 lutego 2018r. telefonicznie pod numerem telefonu: 500-663-836 lub na adres mailowy: dorota.rzysko@gmail.com. W mailach mogą Państwo przesłać logo, które będzie widniało na plakatach.

Pomoc można kierować na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzicom „SILNI RAZEM”, ul. Owocowa 19, 09-407 Płock
KRS 0000215779
Regon 611045691
NR KONTA: 26 1540 1290 2001 5970 5859 0009
z dopiskiem: „Bieg KR Autyzm/Płock”

18.01.2018


Zaproszenie do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”. Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Celem projektu jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym w tym m.in. osobom otrzymującym świadczenia socjalne, bezrobotnym z ustalonym III profilem pomocy, osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres wsparcia, dzięki któremu Uczestnicy otrzymają realną szansę na aktywizację społeczną i zawodową. Bardziej szczegółowy opis grupy docelowej projektu i oferowanych form wsparcia znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: http://vision-consulting.pl/aktywne-przeciwdzialanie-wykluczeniu/.

Projekt „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Profil uczestnika projektu iformy wsparcia (DOCX - 15 KB)

Plakat projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”

29.12.2017


Bezpłatne szkolenia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka rozpoczęła realizację trzech projektów specjalistycznych - specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Rekrutujemy uczestników do projektów:

  1. KATOWICE - Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy, nr umowy POWR.02.05.00-00-0118/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.
  2. SZCZECIN - Specjalista pracy socjalnej z osobami starszymi, nr umowy POWR.02.05.00-00-0120/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami starszymi.
  3. WARSZAWA - Specjalista pracy socjalnej, nr umowy POWR.02.05.00-00-0117/17-00, szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia specjalizacyjne (I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny) są skierowane dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy są zatrudnieni na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenia są bezpłatne.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu.

Jeśli chcą poznać Państwo więcej szczegółów lub zapisać się na szkolenie, zapraszamy na stronę: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/

15.12.2017


Uwaga!
Program wyrównywania różnic między regionami III - 2018

Uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w roku 2018 r.

Samorząd Powiatu Płockiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza nabór wniosków do w/w programu.

Wnioski proszę składać w terminie od 1 listopada 2017 r. do dnia 30 stycznia 2018 r.

Więcej informacji o programie wyrównywania różnic między regionami III - 2018.

26.10.2017


Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Informujemy, iż z dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej - do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Dodatkowe informacje:

08.09.2017


Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***