Sobota, 18 listopada 2017 r. Imieniny Klaudyny, Romana, Filipiny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Trening umiejętności komunikacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

W ramach projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla jego uczestników i uczestniczek zorganizowano trening umiejętności komunikacyjnych.

Więcej informacji o treningach umiejętności komunikacyjnych.

27.10.2017


Uwaga!
Program wyrównywania różnic między regionami III - 2018

Uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w roku 2018 r.

Samorząd Powiatu Płockiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza nabór wniosków do w/w programu.

Wnioski proszę składać w terminie od 1 listopada 2017 r. do dnia 30 stycznia 2018 r.

Więcej informacji o programie wyrównywania różnic między regionami III - 2018.

26.10.2017


Trwa program „Pożyczki na kształcenie”

18 września startuje nabór do projektu „Pożyczki na kształcenie”, dzięki któremu każda osoba dorosła ma możliwość sfinansowania dowolnego szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych.

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących, samozatrudnionych, jak i bezrobotnych (pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej).W ramach programu, uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 25 procent umorzenia, na dowolną formę kształcenia (wyłączając studia I, II, i II stopnia). Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł. Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia. Szkolenia, kursy lub inne formy kształcenia mogą dotyczyć dowolnej tematyki i obszaru.

„Pożyczki na kształcenie” to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego, a Operatorem są Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja Fundusz Współpracy.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpoczął się 18 września i będzie odbywał się za pomocą systemu on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.

Regulamin udzielania pożyczek oraz wzory umowy, a także wymagane dane i dokumenty do wniosku znajdują się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu lub poprzez infolinię (22 450 99 15).

Zapraszamy!

05.10.2017


Warsztaty z autoprezentacji dla uczestników i uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

W ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla jego uczestników i uczestniczek zorganizowano kolejne z zadań wyjazdowych - Warsztaty z autoprezentacji.

W dniach 14-15 września 2017 r. warsztaty zorganizowano dla 15 osób z niepełnosprawnością i 10 opiekunów osób niepełnosprawnych. Natomiast w terminie 21 - 22 września 2017 r. uczestnikami warsztatów było 30 osób, wychowankowie i wychowanki przebywający w pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę zastępczą w wieku 15 - 25 lat.

Więcej informacji o warsztatach z autoprezentacji.

28.09.2017


Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Informujemy, iż z dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej - do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Dodatkowe informacje:

08.09.2017


Piknik integracyjny

27 czerwca 2017 roku na terenie Centrum Konferencyjnego nad Wisłą w Płocku odbył się piknik integracyjny dla 30 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą oraz 15 osób z niepełnosprawnością z otoczeniem. Piknik zorganizowano w ramach zadań Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o pikniku integracyjnym.

28.06.2017


Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka

W piątek 2 czerwca, na terenie posesji Państwa Danuty i Romana Lewickich, stanowiącej teren Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie, odbył się Piknik Integracyjny zorganizowany z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka.

Więcej informacji o pikniku na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

05.06.2017


„Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla osób z niepełnosprawnością

W dniach 22-23 maja 2017 r. przeprowadzono drugi etap „Warsztatów podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe”, które tym razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało dla 15 osób z niepełnosprawnością i 10 opiekunów w ramach Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”.

Więcej informacji o warsztatach podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe dla osób z niepełnosprawnością.

29.05.2017


Posiedzenie wyjazdowe Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 16.05.2017 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie członków rady z działalnością i zadaniami wykonywanymi przez Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Więcej informacji o posiedzeniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zdjęcia.

18.05.2015


Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - zaczynamy!

W dniach 11 - 12 maja 2017 r. został przeprowadzony warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach realizowanego Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX” Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe skierowany był do wychowanków zastępczych form opieki - w dwóch grupach wiekowych:

Więcej informacji o warsztacie podnoszącym kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach realizowanego projektu.

16.05.2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 będą przyjmowane od 02 stycznia 2017 roku w ramach zadań:

  1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdą Państwo w zakładkach dotyczących poszczególnych zadań.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, pokój 523.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum lub telefonicznie 24 267-68-34, 24 267-68-44.

02.01.2017


Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***